Koninklijke Erepenning

Op 3 oktober 2004 is Schutterij Prins Hendrik de eer toegevallen te worden onderscheiden met de Koninklijke Erepenning vanwege het 100 jarig bestaan. De Koninklijke Erepenning is een Nederlandse onderscheiding voor verenigingen, instellingen en stichtingen.
De onderscheiding is in 1965 ingesteld door Koningin Juliana en is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die minimaal 50 jaar bestaan. Uitreiking vindt alleen plaats bij het 50 jarig jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij.

Een aantal criteria voor het verkrijgen van de Erepenning zijn oa.:

  • De activiteiten moeten van filantropische, wetenschappelijke, culturele, sportieve of maatschappelijke aard zijn.
  • De aanvrager moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen.
  • De vereniging of instelling moet zich ook op haar terrein hebben onderscheiden.
  • Zowel de aanvrager als de bestuursleden moeten te goeder naam en faam bekend staan.